Прогнозування та аналіз економічних процесів. Самостійна робота та індивідуальні завдання

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Лисенко, А. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні рекомендації визначають мету, перелік завдань, організаційні аспекти процесу виконання здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти самостійної роботи та індивідуальних завдань з дисципліни "Прогнозування та аналіз економічних процесів"

Description

Keywords

самостійна робота, індивідуальні завдання, прогнозування, аналіз, економічні процеси, бакалавр

Citation

Прогнозування та аналіз економічних процесів : метод. реком. щодо викон. самост. роб. та індив. завдань : для здоб. ОС «Бакалавр», спец. : 073 «Менеджмент», 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / [уклад. А. М. Лисенко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. аудиту, обліку та оподаткування. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 16 с.