Демографічні ризики на мікрорівні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Яковенко, Р. В.
Yakovenko, R.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Кропивницький : сайт : rk.kr.ua

Abstract

У статті класифіковано демографічні ризики підприємства залежно від причин їх виникнення, здійснено їх поділ на внутрішні та зовнішні. In article were classified demographic risks of company, depending on their causes, made their division into internal and external.

Description

Keywords

ризик, підприємство, демографічна ситуація, зменшення чисельності населення, the risk, enterprise, demographic situation, population decrease

Citation

Яковенко, Р. Демографічні ризики на мікрорівні [Електронний ресурс] / Р. Яковенко. – Режим доступу : http://rk.kr.ua/demografichni-riziki-na-mikrorivni. – Назва з титул. екрану.