Інноваційний розвиток підприємств

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Коваль, Л. А.
Koval, L.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки містять перелік питань до кожної теми, тести задачі до семінарських занять до вивчення предмету Інноваційний розвиток підприємств рекомендовану літературу. Methodical instructions contain a list of questions for each topic, tests of the task for seminars for studying the subject Innovative development of enterprises recommended literature.

Description

Keywords

інноваційний розвиток підприємств, семінар, рекомендована література, проблемні питання, тести, задачі, innovative development of enterprises, seminar, recommended books, problematic issues, tests, tasks

Citation

Інноваційний розвиток підприємств : метод. вказівки для вивчення дисципліни для студ. денної та заочної форми навчання спец. 075 Маркетинг / [уклад. Л. А. Коваль] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. екон. теорії, маркетингу та економічної кібернетики. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 70 с.