Історико-економічні аспекти зв’язку мотивації праці і національного трудового менталітету

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Семикіна, М. В.
Semikina, М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

На основі аналізу широкого кола наукових джерел з’ясовано специфічні риси національного трудового менталітету, які сформувалися під впливом історичних, культурних, економічних та інших чинників, зумовлюють особливості формування мотивації праці в Україні. Обґрунтовано, що специфіка національного трудового менталітету неоднозначно впливає на ставлення до праці, результати трудової діяльності і темпи економічного розвитку. On the basis of analysis of wide circle of scientific sources the specific lines of national labour mentality, that was formed under act of historical, cultural, economic and other factors, are found out, predetermine the features of forming of motivation of labour in Ukraine. Reasonably, that the specific of national labour mentality ambiguously influences on attitude toward labour, results of labour activity and rates of economic development.

Description

Keywords

менталітет, мотивація праці, трудова поведінка, ціннісні орієнтації, mentality, motivation of labour, labour behavior, valued orientations

Citation

Семикіна, М. В. Історико-економічні аспекти зв’язку мотивації праці і національного трудового менталітету / М. В. Семикіна // Єлисавет. Історичні науки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2012. - Вип. 1. - С. 178-194.