Комп’ютеризований аналіз варіантів кінематичних схем промислових роботів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Павленко, І. І.
Сабірзянов, Т. Г.
Попруга, П. В.
Pavlenko, I.
Sabirjanov, T.
Popruga, P.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті розглянуто комп’ютеризований аналіз кінематичних схем промислових роботів. Запропоновано алгоритм для автоматизованого аналізу кінематичних схем, визначення найбільш доцільних їх варіантів з відповідними структурними формулами. The article examines the computerized analysis of kinematic schemes of industrial robots. It proposes an algorithm for automated analysis of kinematic schemes, determination the most expedient options and constructing their structural formulas by means of the computer.

Description

Keywords

промисловий робот, кінематична схема, структурна формула, алгоритм визначення доцільних варіантів кінематичних схем

Citation

Павленко, І. І. Комп’ютеризований аналіз варіантів кінематичних схем промислових роботів / І. І. Павленко, Т. Г. Сабірзянов, П. В. Попруга // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 42, ч. 1. - С. 212-215.