Переддипломна практика. Оподаткування. Магістр

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
Методичні вказівки визначають загальні вимоги до проходження переддипломної практики, структури, обсягу й оформлення звітів з переддипломної практик відповідно до стандартів вищої освіти України.
Опис
Ключові слова
переддипломна практика, звіт з переддипломної практики, оподаткування, магістр
Бібліографічний опис
Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики : для студ. ОКР «Магістр» за спец. 8.03050803 «Оподаткування» / [уклад.: Н. С. Шалімова, О. А. Магопець, В. В. Шалімов] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, каф. аудиту та оподаткування. - Кіровоград : КНТУ, 2015. – 52 с.