Облік в бюджетних установах. Контрольні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Гай, О. М.
Крячко, В. Г.
Gai, O.
Kriachko, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання містять варіанти завдань контрольної роботи та пояснення до їх виконання

Description

Keywords

Citation

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни «Облік в бюджетних установах» : спец. 071 «Облік і оподаткування» : ОКР «бакалавр» / [уклад.: О. М. Гай, В. Г. Крячко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. бух. обліку. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 32 с.