Відтворення людського потенціалу в умовах трансформаційної економіки : роздатковий матеріал до захисту дисертації

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Яковенко, Р. В.
Yakovenko, R.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Abstract

У посібнику наведено ключові положення, що наочно демонструють актуальність та значення дисертаційного дослідження стосовно відтворення людського потенціалу в умовах трансформаційної економіки The manual provides key points that demonstrate the relevance and significance of the dissertation research on the reproduction of human potential under conditions of transformational economy

Description

Keywords

людський потенціал, робоча сила, чинники формування людського потенціалу, умови праці, освіта, здоров’я, тривалість життя, рівень життя, творча діяльність, громадянська і виробнича активність, human potential, work force, human potential forming factors, working conditions, education, health, life duration, standards of living, creative activity, civil and productive activity

Citation

Яковенко, Р. В. Відтворення людського потенціалу в умовах трансформаційної економіки : роздатковий матеріал до захисту дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 „Економічна теорія та історія економічної думки” / Р. В. Яковенко. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. – 24 с.