Державне регулювання економіки. Завдання

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Яковенко, Р. В.
Yakovenko, R.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Посібник містить повний обсяг контрольних завдань для вивчення курсу „Державне регулювання економіки” студентами заочної форми навчання. The manual contains the full scope of control tasks for studying the course "State regulation of economy" by students of part-time study.

Description

Keywords

державне регулювання економіки, господарський механізм, планування, податки, бюджет, state regulation of economy, economic mechanism, planning, taxes, budget

Citation

Яковенко, Р. В. Державне регулювання економіки : завдання до викон. контр. роб., питан. до екзам. та екзам. білети для студ. заоч. форми навч. / Р. В. Яковенко ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 15 с.