Методологія та методика прогнозування і планування в сфері аудиту та оподаткування. Практичні заняття, самостійна робота та індивідуальні завдання

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Authors

Лисенко, А. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні рекомендації визначають перелік завдань, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, індивідуальні завдання для здобувачів з дисципліни «Методологія та методика прогнозування і планування в сфері аудиту та оподаткування» з детальним висвітленням питань, задач та практичних ситуацій, які повинні розглядатися, завдань для самостійної роботи, індивідуальних завдань, організаційних аспектів процесу виконання завдань з критеріями оцінювання.

Description

Keywords

методологія, методика, прогнозування, планування, аудит, оподаткування

Citation

Методологія та методика прогнозування і планування в сфері аудиту та оподаткування : метод. рек. до пров. практ. занять, викон. сам. роб. та індив. завдань для здоб. ОС «Доктор філософії» зі спец. 071 «Облік і оподаткування» / [уклад. А. М. Лисенко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. аудиту, обліку та оподаткування. – Кропивницький : ЦНТУ, 2024. – 60 с.