Національна економіка. Робоча навчальна програма

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Яковенко, Р. В.
Yakovenko, R.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Посібник містить структуру, послідовність та вимоги до вивчення курсу. The manual contains the structure, sequence and requirements for studying the course.

Description

Keywords

національний ринок, економічний потенціал, державне регулювання економіки, технологічний уклад, людський капітал, national market, economic potential, government regulation of the economy, technological structure, human capital

Citation

Робоча навчальна програма дисципліни "Національна економіка" : напрям підгот. 6.030508 „Фінанси та кредит” : ОКР „Бакалавр”, спец. : „Фінанси та кредит”, „Облік і аудит”, „Маркетинг”, „Економічна кібернетика” / [уклад. Р. В. Яковенко] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2009. – 18 с.