Вимірювання діелектричної проникності біологічних об’єктів в широких частотних діапазонах

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Федюшко, Ю. М.
Куценко, Ю. М.
Fedyushko, Yu.
Кисеnkо, Yu.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Обґрунтовано визначення діелектричної проникності біологічних об'єктів за результатами імпульсного вимірювання параметрів чотириполюсника з досліджуваним об'єктом. Розроблена методика калібрування рефлектора в режимі холостого ходу, короткого замикання і хвильового опору, що дозволяє обчислити комплексну діелектричну провідність об’єкта. Determination of inductivity of biological objects is grounded on results the impulsive measuring of parameters of quadripole with the probed object. The method of calibration of reflector is developed in the mode of idling, short circuit and impendance, that allows to calculate the complex inductivity of object.

Description

Keywords

біологічні об'єкти, діелектрична проникність, коефіцієнт відображення, рефлектометрія

Citation

Федюшко, Ю. М. Вимірювання діелектричної проникності біологічних об’єктів в широких частотних діапазонах / Ю. М. Федюшко, Ю. М. Куценко // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 39. - С. 347-356.