Екологічні проблеми сучасності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Збірка містить тези доповідей, в яких висвітлюються питання розробки та впровадження безвідходних технологій, очищення водного та повітряного середовищ від забруднень, екології популяцій, охорони рослинного та тваринного світу, впливу стану навколишнього середовища на здоров’я населення, соціально-економічних аспектів раціонального природокористування та екологічної безпеки. Для студентів, аспірантів, науковців і всіх, хто цікавиться проблемами захисту навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Description

Keywords

захист навколишнього середовища, здоров’я населення, раціональне природокористування, екологічна безпека, раціональне використання природних ресурсів

Citation

Екологічні проблеми сучасності : зб. тез доп. : І всеукр. наук.-практ. конф., 2-4 жовт. 2007 року, Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, Кіровоград. обл. держ. адмін. та ін. ; [уклад. О. В. Медведєва]. - Кіровоград : КНТУ, 2007. - 204 с.