Принципи самоорганізації автомобільних транспортних систем

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020-04-14

Authors

Аулін, В. В.
Голуб, Д. В.
Біліченко, В. В.
Замуренко, А. С.
Aulin, V.
Holub, D.
Bilichenko, V.
Zamurenko, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ВНТУ

Abstract

Розглянуто формування принципів безвідмовної роботи автомобільної транспортної системи, наведено її структурну схему та виділено основні поняття. The formation of the principles of trouble-free operation of the road transport system is considered, its structural scheme is given and the basic concepts are highlighted.

Description

Keywords

Citation

Принципи самоорганізації автомобільних транспортних систем / В. В. Аулін, Д. В. Голуб, В. В. Біліченко [та ін.] // Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту : матеріали VIII-ої міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 14-15 кв. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2020. - С. 17-19.