Облік, аудит та оподаткування. Бакалаври

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Authors

Пугаченко, О. Б.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «Облік, аудит та оподаткування» призначено для кращого засвоєння теоретичних питань курсу, більш глибокого опанування практичними навичками, виконання науково-дослідної роботи та підготовки до поточних і підсумкового контролів здобувачами денної і заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» за ОПП «Менеджмент».

Description

Keywords

облік, аудит, оподаткування, бакалаври

Citation

Облік, аудит та оподаткування : метод. рек. для вивч. дисц. : для здобув. першого (бакалавр.) рівня ВО зі спец. 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент» усіх форм навч. / [уклад. О. Б. Пугаченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2024. – 43 с.