Експериментальні дослідження роботи сферичного диска на пружному кріпленні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Authors

Гапоненко, О. І.
Haponenko, Aleksandr

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Для об’єктивної оцінки ефективності застосування пружних ланок кріплення робочих органів дискаторів виконано дослідження в польових умовах. Описані умови і методи експериментальних досліджень, лабораторного пристосування та польового агрегату. Виявлено приховані вібраційні процеси з частотами 2 – 9 Гц. Вплив зростання поступальної швидкості агрегату (від 10 до 11,5 км/год), задає тенденцію до збільшення тягового опору (2%) та середньоквадратичного відхилення коливань (на 20%). Рекомендовано додавати 40 мм для врахування величини пружних зміщень при регулюваннях глибини обробітку. Пружність кріплення спричиняє значні пружні зміщення, які надають динамічний характер руху робочого органу в ґрунті. The researches in the field, elastic links mounting the working bodies of disc harrows for an objective assessment of effectiveness of their use. The description of the conditions and methods of experimental research. The characterization was carried out on the elasticity of the special device with a mechanism Static force application. An analysis of the histogram and the autocorrelation function of the workflow found hidden periodicity at 2 - 9 Hz. Found that the increase of forward speed of the unit (10 to 11.5 km / h), which tends increase tractive resistance (2%) and standard deviation (20%). Mean value of the external action of the soil environment by working body 118 kg with a standard deviation of 21 kg. The recommendation to consider the value of the elastic displacement when setting the working depth should to add 40 mm. The elasticity of the elastic mounting causes significant bias that forms the a dynamic character the movement of the working body in the soil.

Description

Keywords

пружне кріплення, сферичний диск, зовнішня дія, динамічні ефекти, середньоквадратичне відхилення, elastic mount, spherical disk, external action, the dynamic effects, the standard deviation

Citation

Гапоненко, О. І. Експериментальні дослідження роботи сферичного диска на пружному кріпленні / О. І. Гапоненко // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2013. - Вип. 43, ч. 2. - С. 61-66.