Забезпечення самоорганізації форми деталей з різальними елементами при їх виготовленні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Authors

Аулін, В. В.
Бобрицький, В. М.
Тихий, А. А.
Aulin, V.
Bobrytskyi, V.
Tikhii, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ХНУ

Abstract

Для забезпечення самоорганізації форми різальних елементів в процесі експлуатації запропоновано технологію виготовлення робочих органів із застосуванням концентрованих потоків енергії лазерного випромінювання. Показано, що при застосуванні запропонованої технології відбувається скорочення операцій виготовлення і підвищення зносостійкості та довговічності деталей, а також реалізація ефекту самозагострювання різальних елементів робочих органів ґрунтообробних машин. Досліджено зміну форми та величини зносу деталей виготовлених за різними технологіями. To ensure self-form cutting elements in the operation of a technology manufacturing business with the use of concentrated energy flows. It is shown that the application of technology, a reduction in manufacturing operations and improve the reliability and durability of parts. The changes shape and size of the work wear of tillage machines manufactured by different technologies.

Description

Keywords

різальний елемент, самоорганізація форми, вибіркове зношування, лазерне різання, cutting element, self-organization forms, selective demolition, laser cutting

Citation

Аулін, В. В. Забезпечення самоорганізації форми деталей з різальними елементами при їх виготовленні / В. В. Аулін, В. М. Бобрицький, А. А. Тихий // Проблеми трибології. - Хмельницький : ХНУ, 2013. - № 3. - С. 104-108.