Аналіз критеріїв ефективності роботи засобів механізації на основі розмірностей фізичних величин

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019-02

Authors

Аулін, В. В.
Панков, А. О.
Замота, Т. М.
Аулин, В. В.
Панков, А. А.
Замота, Т. Н.
Aulin, V.
Pankov, A.
Zamota, T.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

НУБіП

Abstract

Description

Keywords

Citation

Аулін, В. В. Аналіз критеріїв ефективності роботи засобів механізації на основі розмірностей фізичних величин / В. В. Аулін, А. О. Панков, Т. М. Замота // Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції "Крамаровські читання", 21-22 лют. 2019 р., м. Київ, Україна / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : НУБіП, 2019. - С. 186-189.