Організація і методика податкових перевірок

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Фоміна, Т. В.
Пугаченко, О. Б.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Курсова робота з проблем удосконалення організації і методики податкових перевірок виконується та захищається студентами всіх форм навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» другого рівня вищої освіти (магістр) освітньо-професійної програми «Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза». Методичні рекомендації містять вимоги до написання та захисту курсової роботи, перелік джерел інформації для її підготовки, орієнтовну тематику курсових робіт, зразок написання фрагментів акта податкової перевірки тощо.

Description

Keywords

організація перевірок, методичні прийоми, робочі документи інспектора, акт перевірки, види перевірок

Citation

Організація і методика податкових перевірок : метод. рекомедації до викон. курс. роб. : для спец. 071 «Облік і оподаткування» / [уклад. : Т. В. Фоміна, О. Б. Пугаченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. аудиту та оподаткування. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 57 с.