Особливості визначення величини мікродеформування поверхні деталі під дією зовнішнього навантаження спекл-інтерферометрією

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Бойко, А. І.
Карабиньош, С. С.
Пєнкін, М. О.
Boyko, A.
Karabinesh, S.
Penkin, M.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті приведена методика отримання та оброблення інформації з голограм, які фіксовані за допомогою спекл-інтерферометрії, кристалічних тіл, стальних пластин. Доведена необхідність поділу голографічного зображення деталі на декілька складових і розроблення математичних моделей для кожної із них. There is the method of receipt and treatment of information is resulted from holograms which are fixed for help speckle-interpherometry, crystalline bodies, steel’s plates. The necessity of division of holographic image of detail is well-proven on a few the constituents and development of mathematical models for each of them in the article.

Description

Keywords

поверхня, мікродеформування, деталь, зовнішнє навантаження, спекл-інтерферометрії

Citation

Бойко, А. І. Особливості визначення величини мікродеформування поверхні деталі під дією зовнішнього навантаження спекл-інтерферометрією / А. І. Бойко, С. С. Карабиньош, М. О. Пєнкін // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 41, ч. 1. - С. 195-200.