Виробництво та виробничі відносини в системі соціально-демографічної відповідальності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Яковенко, Р. В.
Yakovenko, R.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Рідний край

Abstract

Аналізується низка чинників, що здійснюють прямий чи опосередкований вплив на демографічні процеси на макро- чи мікрорівні в системі виробничих відносин. Визначається соціально-економічний механізм удосконалення виробничих факторів впливу на демографічні явища та тенденції з метою їх поліпшення. A number of factors which carry out direct or indirect influence on demographic processes on macro- or micro levels in the system of production relations are analyzed. The socio-economic mechanism of improvement of production factors of influence on the demographic phenomena and tendencies with the purpose of their improvement is defined.

Description

Keywords

соціальна відповідальність, виробництво, безпека праці, ВВП, демографічні процеси, капітал, зайнятість, social responsibility, production, labour safety, GDP, demographic processes, capital, employment

Citation

Яковенко, Роман Виробництво та виробничі відносини в системі соціально-демографічної відповідальності [Електронний ресурс] / Роман Яковенко // Рідний край : [онлайн-видання]. – Режим доступу : https://rk.kr.ua/virobnitstvo-ta-virobnichi-vidnosini. – Назва з екрана. – Дата публікації : 17.02.2020. – (дата звернення: 20.02.2020).