Наукова робота студентів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Яковенко, Р. В.
Yakovenko, R.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Лисенко В. Ф.

Abstract

Посібник містить методичні поради щодо організації та проведення наукової роботи студентів. Наведено загальні вимоги щодо оформлення результатів наукових досліджень, визначено принципи та етапи творчої взаємодії студентів з науковими керівниками. The guide includes advice on teaching and the organization of research work of students. An overall requirements for the presentation of results of research, the principles and steps of the creative interaction of students with academic leaders.

Description

Keywords

науково-дослідна робота, студенти, дослідження, публікація, методологія, scientific research work, students, research, methodology

Citation

Яковенко, Р. В. Наукова робота студентів : метод. поради та рек. / Р. В. Яковенко ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – 2-ге вид., випр. і розшир. – Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2019. – 44 с.