Формування структури високоміцних чавунів при виготовленні деталей мобільної сільськогосподарської і автотранспортної техніки

Анотація
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Формування структури високоміцних чавунів при виготовленні деталей мобільної сільськогосподарської і автотранспортної техніки / В. В. Аулін, В. М. Кропівний, О. В. Кузик [та ін.] // Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки : матер. XІ Міжнар. наук.-практ. конф., 1-3 листоп. 2017 р., Кропивницький, Україна / М-во освіти і науки України ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017 - С. 222-223.