Облікові теорії та їх розвиток. Адміністрування податків та митних платежів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Пальчук, О. В.
Савченко, В. М.
Юрченко, О. В.
Савченко, О. С.
Кононенко, Л. В.
Palchuk, O.
Savchenko, V.
Yurchenko, O.
Savchenko, O.
Kononenko, L.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

облік, облікові теорії

Citation

Облікові теорії та їх розвиток : метод. вказ. до напис. курс. роб. для студ. : галузь знань 07 «Управління та адміністрування» : спец. 071 «Облік і оподаткування» ОР "магістр" : за ОПП : «Адміністрування податків та митних платежів» / [уклад.: О. В. Пальчук, В. М. Савченко, О. В. Юрченко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. бух. обліку. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 18 с.