Вихорострумовий дефектоскоп для контролю феромагнітних виробів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Authors

Трушаков, Д. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Розглянуто вплив перешкоджаючих факторів у процесі проведення вихорострумового контролю. На підставі комплексних досліджень взаємодії вихорострумовых перетворювачів з контрольованими феромагнітними зразками, що містять дефекти типу “тріщина” розроблено резонансний спосіб відстройки від пливу основного перешкоджаючого фактора – коливань зазору між вихорострумовим перетворювачем і контрольованою поверхнею. На основі резонансного способу розроблено вихорострумовий дефектоскоп для контролю феромагнітних виробів. In the article there has been presented influence disturbing factors in the process of eddy-current testing. On basis of the complex research of interaction eddy-current transformers and ferromagnetic specimens with “crack” type defects developed a resonance method dejam of influence the main disturbing factor- variable airgap fluctuation between the eddy-current transformers and tested surface. On the basis of resonance method developed a eddy-current defectoscope for testing ferromagnetic manufactured goods.

Description

Keywords

вихорострумовий контроль, перешкоджаючий фактор, резонансний спосіб відстройки, вихорострумовий перетворювач

Citation

Трушаков, Д. В. Вихорострумовий дефектоскоп для контролю феромагнітних виробів / Д. В. Трушаков // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград : КНТУ, 2005. - Вип. 35. - С. 423-427.