Наука – виробництву, 2012

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Збірник містить тези доповідей за матеріалами XLVІ наукової конференції студентів та магістрантів, що відбулась 19 квітня 2012 року на базі Кіровоградського національного технічного університету містить матеріали досліджень за основними напрямами наукової діяльності в університеті

Description

Keywords

наукова діяльність студентів, наукова конференція студентів та магістрантів, тези доповідей

Citation

Наука – виробництву, 2012 : зб. тез доп. : XLVІ наук. конф. студ. і магістр., 19 квіт. 2012 року, Кіровоград / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. нац. техн. ун-т ; [кол. автор. : В. М, Кропівний, Н. М. Ішуніна, Г. М. Давидов та ін.]. – Кіровоград: КНТУ, 2012. – 668 с.