Парадигми державного регулювання національного ринку праці: порівняльний аналіз та трансформаційні зміни

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Сибірцев, В. В.
Sybirtsev, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний авіаційний університет

Abstract

У статті проведено порівняльний аналіз теоретико-методологічного базису різних парадигм державного регулювання національного ринку праці та обґрунтування положень щодо здійснення у цій сфері трансформаційних змін, адекватних вимогам розвитку сучасного технологічного способу суспільного виробництва. The purpose of the study is comparative analysis of the theoretical and methodological basis of various paradigms of state regulation of the national labor market and the substantiation of the provisions on the implementation of transformational changes in this area that are adequate to the requirements of the development of the modern technological method of social production.

Description

Keywords

праця, ринок праці, парадигма, зайнятість, державне регулювання, соціально-трудові відносини, labor, labor market, paradigm, employment, state regulation, social and labor relations

Citation

Сибірцев, В. В. Парадигми державного регулювання національного ринку праці: порівняльний аналіз та трансформаційні зміни / В. В. Сибірцев // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. пр. – Київ : НАУ, 2017. – Вип. 5 (61). - С. 84-91.