Експериментальні динамічні дослідження сил затиску захватних пристроїв промислових роботів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Павленко, І. І.
Годунко, М. О.
Pavlenko, І.
Godunko, М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У даній статті описано експериментальні динамічні дослідження сил затиску захватних пристроїв промислових роботів, які підтверджують правильність раніше виконаних теоретичних розрахунків. Також у статті показано графіки, що виводились на монітор комп’ютера при вимірюванні сил затиску для горизонтального руху руки робота та побудовано експериментальні і розрахункові криві відповідних залежностей. Dinamic researches of forces of clamp of gripper of industrial robots which confirm the rightness of the before described theoretical calculations are described in this article. Also the graphs which hatched on the monitor of computer at measuring of forces of clamp for the platforming of hand of robot and the experimental and calculation curves of the proper dependences are built are rotined in the article.

Description

Keywords

захватні пристрої, експеримент, промислові роботи

Citation

Павленко, І. І. Експериментальні динамічні дослідження сил затиску захватних пристроїв промислових роботів / І. І. Павленко, М. О. Годунко // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 40, ч. 2. - С. 251-255.