Сучасні особливості інноваційної діяльності підприємств

Abstract

Description

Keywords

інноваційна діяльність

Citation

Коваленко, О. М. Сучасні особливості інноваційної діяльності підприємств / О. М. Коваленко, О. В. Станіславик, Т. І. Моргунова // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2020. – С. 59-62.