Програма переддипломної практики. Облік і оподаткування. Адміністрування податків та митних платежів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Шалімова, Н. С.
Магопець, О. А.
Фоміна, Т. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Програма визначає загальні вимоги до змісту, строків практики, а також до структури, обсягу й оформлення Звіту з переддипломної практики відповідно до стандартів вищої освіти України.

Description

Keywords

програма, переддипломна практика, адміністрування податків

Citation

Програма переддипломної практики : для здобув. другого (магістер.) рівня ВО спец. "Облік і оподаткування" ОПП "Адміністрування податків та митних платежів" ден. та заоч. форми навч. / [розроб.: Н. С. Шалімова, О. А. Магопець, Т. В. Фоміна] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 35 с.