Вплив рівномірності розподілу насіння кукурудзи по площі на її урожайність

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Цибуля, М. Г.
Білоткач, М. П.
Tsybulya, М.
Bilotkach, М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Характерною ознакою цих досліджень являється застосування для оцінки рівномірності розподілу насіння по площі єдиного показника – коефіцієнта рівномірності розподілу, який дозволяє порівнювати різноманітні схеми посіву. Його значення розраховували за допомогою комп’ютерної програми. Об’єктами досліджень були посіви кукурудзи з міжряддями 35, 45, 55, 70 і 90 см та відстанями між рослинами в рядку 10, 15, 20 і 25 см. Проведено дисперсійний та регресійний аналіз експериментальних даних. The distribution uniformity was estimated with the coefficient of distribution uniformity, which allows comparing any sowing schemes. Its values were calculated with the help of a computer program. Subjects of inquiry were corn sown areas with the row spacing of 35, 45, 55, 70, 90 cm and distances between seeds within the row of 10, 15, 20, and 25 cm. Variance and regression analyses of the obtained experimental data was carried out.

Description

Keywords

рівномірності розподілу, коефіцієнт рівномірності розподілу, схема посіву, урожайність

Citation

Цибуля, М. Г. Вплив рівномірності розподілу насіння кукурудзи по площі на її урожайність / М. Г. Цибуля, М. П. Білоткач // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 40, ч. 2. - С. 203-209.