Економічна теорія. Конспект лекцій та тестові завдання

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Яковенко, Р. В.
Yakovenko, R.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Посібник містить короткий курс економічної теорії та загальні основи економічних знань з урахуванням потреб підготовки бакалаврів перелічених спеціальностей. A manual contains the short course of economics and general bases of economic knowledge taking into account the necessities of preparation of bachelors of these specialties.

Description

Keywords

економічна теорія, потреби, ресурси, ринок, попит, пропозиція, economics, needs, resources, market, demand, supply

Citation

Яковенко, Р. В. Конспект лекцій та тестові завдання з курсу "Економічна теорія" : для студ. cпец. „Економічна кібернетика”, „Менеджмент”, „Управління персоналом та економіка праці”, „Економіка підприємства”, „Організація комерційної діяльності у сфері послуг і торгівлі”, "Економіка та організація бізнесу”, „Міжнародні економічні відносини” / Р. В. Яковенко. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 98 с.