Наука – виробництву, 2015

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Збірник містить тези доповідей за матеріалами XLVI наукової конференції викладачів, аспірантів та співробітників, що відбулась16 квітня 2015 році на базі Кіровоградського національного технічного університету. Містить матеріали досліджень за основними напрямами наукової діяльності в університеті.

Description

Keywords

наукова діяльність, наукова конференція, тези доповідей

Citation

Наука – виробництву, 2015 : XLVI наук. конф. виклад., аспіран. та співроб., 16 квіт. 2015 р., м. Кіровоград : зб. тез доп. виклад., аспіран. наукових досліджень за підсумками проведення "Дня науки - 2015" / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т ; [кол. автор. : М. І. Черновол, О. М. Левченко, Н. М. Шестерняк та ін.]. - Кіровоград : КНТУ, 2015. - 148 с.