Choice of Distributed Version Control System for IT Projects Realization Justification

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Moroz, A.
Мороз, А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ТНТУ ім. І. Пулюя

Abstract

Description

Keywords

Version Control System, Mercurial, Darcs, Fossil, GitHub, GitLab, система контролю версій

Citation

Moroz, A. Choice of Distributed Version Control System for IT Projects Realization Justification / Anton Moroz // Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання : ІІІ Міжнар. студ. наук.-техн. конф., 23-24 квіт. 2020 р., м. Тернопіль : зб. тез конф. / М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя, Маріборський ун-т, Техн. ун-т в Кошице [та ін.]. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2020. – С. 11-12.