Облік в невиробничій сфері

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Смірнова, І. В.
Смірнова, Н. В.
Костенко, В. Г.
Smirnova, I.
Smirnova, N.
Kostenko, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

РВЛ КНТУ

Abstract

Description

Keywords

облік, невиробнича сфера

Citation

Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Облік в невиробничій сфері» : галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» : напр. підгот. 7.03050901 «Облік і аудит» : ОКР «спеціаліст» / [уклад.: І. В. Смірнова, Н. В. Смірнова, В. Г. Костенко] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, каф. бух. обліку. – Кіровоград : КНТУ, 2016. - 73 с.