Митна справа

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Назарова, Г. Б.
Кононенко, Л. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У методичних рекомендаціях для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Митна справа” наведені завдання для вирішення.

Description

Keywords

мито, контроль, міжнародна торгівля

Citation

Митна справа : метод. рек. для викон. практ. роб. з навч. дисц. «Митна справа» для здобув. ВО спец. 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Адміністрування податків та митних платежів» за другим (магістр.) рівнем ВО / [уклад.: Г. Б. Назарова, Л. В. Кононенко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. аудиту, обліку і оподаткування. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 38 с.