Екологічні проблеми сучасності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Лисенко В. Ф.

Abstract

Видання містить матеріали І Регіональної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми сучасності». Метою І Регіональної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми сучасності» є забезпечення співпраці освітніх установ, органів державної влади, місцевого самоврядування, науки, громадських організацій у розв’язанні екологічних проблем, формуванні ефективного управління екологічною безпекою, вирішенні сучасних задач регіонів у формуванні державної політики в галузі охорони навколишнього середовища. Для науково-педагогічних працівників, аспірантів та здобувачів, студентів вищих навчальних закладів, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськості

Description

Keywords

екологічні проблеми, екологічна безпека, охорона навколишнього середовища, екологічна освіта, екологія промисловості, екологія сільського господарства, екологія людини, моніторинг довкілля, охорона флори і фауни

Citation

Екологічні проблеми сучасності : матеріали І Регіон. наук.-практ. конф., 21 квіт. 2015 року, м. Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т [та ін.] ; [За заг. ред. О. В. Медведєвої], редкол. : О. М. Левченко, В. М. Сало, В. П. Топольний [та ін.]. - Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2015. - 240 с.