Realization of the logistic approach in the international cargo delivery system

dc.contributor.authorAulin, V.
dc.contributor.authorLyashuk, O.
dc.contributor.authorPavlenko, O.
dc.contributor.authorVelykodnyi, D.
dc.contributor.authorHrynkiv, A.
dc.contributor.authorLysenko, S.
dc.contributor.authorHolub, D.
dc.contributor.authorVovk, Y.
dc.contributor.authorDzyura, V.
dc.contributor.authorSokol, M.
dc.contributor.authorАулін, В. В.
dc.contributor.authorЛяшук, О. Л.
dc.contributor.authorПавленко, О. В.
dc.contributor.authorВеликодний, Д. О.
dc.contributor.authorГриньків, А. В.
dc.contributor.authorЛисенко, С. В.
dc.contributor.authorГолуб, Д. В.
dc.contributor.authorВовк, Ю. Я.
dc.contributor.authorДзюра, В. О.
dc.contributor.authorСокол, М. Б.
dc.date.accessioned2019-10-02T06:28:28Z
dc.date.available2019-10-02T06:28:28Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractFierce rivalry in the transport market raises serious reassessment and implementation of new approaches to logistics companies and trade enterprises in marketing of goods. To maintain the volume of domestic sales and output to the external one, producers and trading firms are forced to expand their trade and economic relations that occur in other regions. The integration of the world economy and policy orientation of foreign trade to free trade greatly simplify the task of setting up the free trade and economic connections, but the question is how quickly and efficiently, with the least costs, it is necessary to put the goods in the right region to the customer. In modern market conditions, international container transportation of goods between Ukraine and the European Union countries has a prospect of development, as each year the number of orders in transport and logistics enterprises increases. After analyzing the status of orders, the problem has been detected and widely connected with the method of organization of container cargo delivery in international communication and the formation of rational technology of serviced. To solve this problem a method of logistic approach to the system of containers transportation has been proposed based on the cybernetic model „white box“. The initial stage of its implementation involves formation of the limitation system of input parameters and factors that are consistent with the needs of the customer firm and the company performing transportation. Ten alternative order services schemes, each of which takes into account the possible combinations of operations, has been proposed. Based on the company „Inter Trans Logistic“, which serviced the order of the company „Agricultural Holding August“ for the transportation of rape seeds, 10 tons of corn on demand and a portion of sunflower oil 20,000 liters, according to their applications for ransportation, a logistic approach using a cybernetic model „white box“ has been implemented. Based on the mathematical models of changes in the total costs of the international container cargo shipping company of the customer, it has been shown that the maximum expenses are occurring in the implementation of the scheme 1 service order. In that case, the costs have been in the range of 848.72 to 7455.41 US $, according to a certain series of experiments. Based on the condition of the minimum cost function for container transportation, scheme 1 has been chosen as limiting scheme of service order against which the assessment carried out changes of the total costs in the implementation of other schemes. In percentage display according to Scheme 1, the following percentage intervals have been deducted for the reduction of sales costs: Scheme 2 - 12.70 to 34.98%; Scheme 3 - 2.93 to 12.00%; Scheme 4 - 2.06 to 10.88%; Scheme 5 - 1.69 to 4.25%; Scheme 6 - 0.87 to 3.28%; scheme 7 - 0.97 to 2.58%; Scheme 8 - 1.64 to 4.45%; Scheme 9 - 2.66 to 11.77%; scheme 10 - 2.33 to 9.94%. The results of experimental studies indicate that when the proposed methodology of the logistic approach, using the „white box“ based on the company „Inter Trans Logistic“ to international container transportation of goods in relation to the application of the company „Agricultural Holding August“ for transportation, the scheme 2 sequence of transport operations has been effective. In its realization the costs for 12.70 to 34.98% has been decreased in comparison with the marginal service scheme. Жорстке суперництво на транспортному ринку викликає серйозну переоцінку та впровадження нових підходів до логістичних компаній та торгівлі підприємства з маркетингу товарів. Для підтримання обсягу внутрішніх продажів та випуску продукції на зовнішній, виробники та торгові фірми є змушені розширювати свої торговельно-економічні відносини, що відбуваються в інших регіонах. Інтеграція світової економіки та орієнтація на політику зовнішньої торгівлі до вільної торгівлі значно спрощує завдання встановлення вільної торгівлі та економічних зв'язків, але питання полягає в тому, наскільки швидко і ефективно, з найменшими витратами, потрібно поставити товар у потрібному регіоні замовнику. У сучасних ринкових умовах здійснюються міжнародні контейнерні перевезення вантажів між Україною та країнами Європейського Союзу перспектива розвитку, оскільки з кожним роком кількість замовлень на транспортних і логістичних підприємствах збільшується. Проаналізувавши статус о замовлень, проблема виявлена і широко пов'язана з методом організації доставки контейнерних вантажів у міжнародному спілкуванні та формування раціональної технології обслуговування. Для вирішення цієї проблеми застосовується метод логістичного підходу до системи контейнерів перевезення запропоновано на основі кібернетичної моделі „білий ящик”. Початковий етап його реалізації включає формування система обмеження вхідних параметрів та факторів, що відповідають потребам фірми-замовника та компанії, що здійснює перевезення. Запропоновано десять схем альтернативних замовлень, кожна з яких враховує можливі поєднання операцій. На базі компанії «Інтер Транс Логістик», яка обслуговувала замовлення компанії «Аграрний Холдинг Август» на перевезення насіння ріпаку, 10 тонн кукурудзи на вимогу та порція соняшникової олії 20 000 літрів, відповідно до заявок на транспортування, було реалізовано логістичний підхід за допомогою кібернетичної моделі „білого поля”. На основі математичних моделей змін загальної суми витрати міжнародної компанії з доставки контейнерних вантажів замовника, було показано, що максимальні витрати відбуваються при виконанні замовлення на обслуговування схемою 1. У цьому випадку витрати були в межах від 848,72 до 7455,41 дол. США, згідно з даними певна серія експериментів. Виходячи з умови функції мінімальної вартості транспортування контейнерів, була обрана схема 1 як обмежувальну схему замовлення послуг, щодо якої оцінка здійснювала зміни загальних витрат при впровадженні інших схем. У відсотковому відображенні згідно зі схемою 1 для зменшення витрат на продаж були відраховані наступні відсоткові інтервали: Схема 2 - 12,70 до 34,98%; Схема 3 - 2,93 до 12,00%; Схема 4 - 2,06 до 10,88%; Схема 5 - 1,69 до 4,25%; Схема 6 - 0,87 до 3,28%; схема 7 - 0,97 до 2,58%; Схема 8 - 1,64 до 4,45%; Схема 9 - 2,66 - 11,77%; схема 10 - 2,33 до 9,94%. Результати експериментальних досліджень свідчать про те, що при запропонованій методології логістичного підходу використовують „білий ящик” на основі компанія «Inter Trans Logistic» здійснює міжнародні контейнерні перевезення вантажів стосовно заявки компанії «Agricultural Holding August» для транспортування, схема 2 послідовності транспортних операцій була ефективною. На його реалізацію витрати на 12.70 до 34,98% зменшено порівняно зі схемою граничного обслуговування.uk_UA
dc.identifier.citationRealization of the logistic approach in the international cargo delivery system / V. Aulin, О. Lyashuk, О. Pavlenko [et al.] // Communications : scientific letters of the University of Zilina. - Vol. 21. - № 2. - P. 3-12.uk_UA
dc.identifier.issn1335-4205
dc.identifier.urihttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/8995
dc.language.isoenuk_UA
dc.subjectlogistic approachuk_UA
dc.subjecttransportation technologyuk_UA
dc.subjectcontaineruk_UA
dc.subjectinternational trafficuk_UA
dc.subjectтехнологія перевезеньuk_UA
dc.subjectлогістичний підхідuk_UA
dc.subjectконтейнерuk_UA
dc.subjectміжнародне сполученняuk_UA
dc.titleRealization of the logistic approach in the international cargo delivery systemuk_UA
dc.title.alternativeРеалізація логістичного підходу в системі доставки вантажів у міжнародному сполученніuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
1462-Article Text-2848-1-10-20190524.pdf
Size:
823.78 KB
Format:
Adobe Portable Document
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.42 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: