Методологічні засади дослідження діяльності номенклатури Комуністичної партії України в 1945 – 1964 роках

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Киридон, П. В.
Kyrydon, P.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Розглянуто методологічні підходи до вивчення функціонувавння партійно-державної номенклатури в Українській РСР протягом повоєнного двадцятиріччя. The methodological approaches to the study of functioning of the party-state nomenklaturе in the Ukrainian SSR during the postwar twentieth аre considered in this article.

Description

Keywords

методологічні засади, партійно-державна номенклатура, концепція, правляча еліта, бюрократія, methodological principles, the party-state nomenklaturе, conception, the ruling elite, the bureaucracy

Citation

Киридон, П. В. Методологічні засади дослідження діяльності номенклатури Комуністичної партії України в 1945 – 1964 роках / П. В. Киридон // Єлисавет. Історичні науки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2012. - Вип. 1. - С. 341-353.