Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Випуск 37. - 2007

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Особливості проходки свердловин великого діаметра в міцних ґрунтах
    (КНТУ, 2007) Сукач, М. К.; Дворніченко, А. П.; Кривоблоцька, Л. М.; Джирма, С. О.; Sukach, M.; Dvornichenko, A.; Kryvoblotska, L.; Dzhyrma, S.
    Розроблені нові конструкції кільцевих бурів, обладнаних вертикальним шнековим транспортером зруйнованого грунту. Проведені експериментальні дослідження в польових умовах при бурінні свердловин під опори ліній електропередач. Разработаны новые конструкции кольцевых буров, оборудованные вертикальным шнековым транспортером разрушенного грунта. Проведены экспериментальные исследования в полевых условиях при сооружении скважин под опоры линий электропередач. New constructions of circular are developed the boraxes equipped by the vertical shnekovim conveyer of the blasted soil. Experimental researches in the field terms at building of mining holes under supports of lines of electricity transmissions are conducted.