Інформаційно-довідкові та допоміжні ресурси

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Екологічні проблеми України: наслідки війни
  (ЦНТУ, 2023) Найдьонова, О. О.
  З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну екологічна безпека в умовах воєнного стану носить глобальну проблему, через можливість гуманітарної катастрофи внаслідок бойових дій. Існує загроза хімічної, біологічної, ядерної катастроф, внаслідок використання зброї масового знищення для мирного населення України. Більшість пошкоджених боями територій – це орні землі, об’єкти природно-заповідного фонду України. «Крім видимих збитків, є і той, який на перший погляд не помітний, але в перспективі може призвести до незворотних наслідків. Війна надзвичайно негативно впливає на навколишнє середовище, але масштаби цього впливу виміряти та оцінити, доки ведуться бойові дії, неможливо.» Підрив греблі Каховського водосховища окупаційними військами, одного з найбільших водосховищ не лише України, а й Європи, вже порівнюється експертами з Чорнобилем. Це найбільша техногенна катастрофа за останні десятиліття. Дика природа так само, як і люди, потерпає від війни. У вебліографічний покажчик «Екологічні проблеми України: наслідки війни» зібрані наукові статті, тези конференцій, матеріали інтернет видань та аналітичних відомств. Вебліографічний покажчик складено в алфавітному порядку, доповнений URL посиланнями на джерела, анотаціями, цитатами із статей, ілюстрований фотографіями з інтернет-ресурсів. Стане корисним широкому колу користувачів.
 • Item
  Штучний інтелект в освіті: відповідальне ставлення
  (ЦНТУ, 2023) Найдьонова, О. О.
  У бібліографічний покажчик «Штучний інтелект в освіті: відповідальне ставлення» зібрано перелік наукових статей в яких досліджено обрану тему. Розглянуто різні підходи до використання штучного інтелекту в освіті. Використання ШІ з позиції академічної доброчесності, а також його можливість бути повноцінним учасником відносин права інтелектуальної власності. Бібліографічні описи наукових робіт розміщені в алфавітному порядку, доповнені анотаціями та URL посиланнями на повні тексти розміщені у відкритому доступі мережі Інтернет. Бібліографічний покажчик стане корисним всім зацікавленим даною темою.
 • Item
  Розвиток цифрових компетенцій у вищій освіті
  (ЦНТУ, 2022) Найдьонова, О. О.
  Пропонуємо бібліографічний покажчик «Розвиток цифрових компетенцій у вищій освіті» в якому зібрані наукові публікації, тези матеріалів конференцій, монографії вчених які вивчають цю тему та пропонують на розгляд освітянам свої дослідження, які допоможуть знайти цифрові ресурси, методики викладання, дозволять обмінятися теоретичним та практичним досвідом, новими напрацюваннями та піднімуть якість здобуття освіти на новий щабель. Бібліографічний покажчик містить 38 бібліографічних описів, анотований, з посиланнями на повнотекстові цифрові ресурси. Стане корисним широкому колу читачів.
 • Item
  Дуальна освіта
  (ЦНТУ, 2022) Найдьонова, О. О.
  Бібліографічний покажчик «Дуальна освіта» містить бібліографічні описи наукових досліджень вчених та фахівців з обраної теми. В них проаналізовані та обґрунтовані важливості дуальності освіти в професійній підготовці випускників вищих навчальних закладів . Здобувачі дуальної форми освіти мають більше шансів отримати своє перше робоче місце після здобуття освіти, а заклади вищої освіти підвищать свою конкурентоздатність на ринку освітніх послуг. Бібліографічний покажчик анотований, доповнений посиланнями на цифрові ресурси, бібліографічний опис документів, відповідно ДСТУ 7.1:2006. Налічує 42 бібліографічних описа внесених мовою джерела. Бібліографічний покажчик адресовано широкому колу читачів.
 • Item
  Цифрова бібліотека
  (ЦНТУ, 2021) Найдьонова, О. О.
  Відмітною рисою сучасного етапу розвитку цивілізації є впровадження в усі сфери життя суспільства цифрової техніки і цифрових технологій. Узагальнено це називається цифровізацією. Саме вона визначає напрям і зміст науково-технічного прогресу, соціальних перетворень. Усе більш цифровізованими стають виробництво, побут, освіта, культура, наука, управління. Бібліографічний покажчик «Цифрова бібліотека» містить бібліографічні описи наукових досліджень фахівців з обраної теми. Бібліографічний покажчик анотований, доповнений посиланнями на цифрові ресурси, бібліографічний опис документів, згідно ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Налічує 31 бібліографічний опис внесених мовою джерела. Бібліографічний покажчик адресовано широкому колу читачів.
 • Item
  Дистанційне навчання в умовах пандемічних обмежень
  (ЦНТУ, 2021) Найдьонова, О. О.
  Запровадження карантину змінило життя кожного з нас, та особливо вплинуло на заклади освіти, змусивши пристосовуватись до нових умов надання освітніх послуг. Та все ж, питання дистанційного навчання в умовах пандемії коронавірусу залишається, як ніколи, актуальним. Вебліографічний покажчик містить законодавчі акти, матеріали конференцій та статті з обраної тематики, матеріал подано мовою оригіналу. У ньому представлено 69 джерел, бібліографічний опис складено згідно ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», доповнених посиланнями на повнотекстові документи та сайти, актуальність посилань перевірена. Бібліографічний покажчик адресовано широкому колу читачів.
 • Item
  Академічна доброчесність – невід`ємна частина освітнього процесу
  (ЦНТУ, 2020) Найдьонова, О. О.
  Інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки ЦНТУ пропонує бібліографічний покажчик в якому представлені 40 джерел - монографії, навчально-методичні посібники, законодавчі документи, статті дослідників на актуальну тему: «Академічна доброчесність – невід`ємначастина освітнього процесу». Бібліографічні описи джерел мають посилання на повнотекстові ресурси, для більш детального вивчення запропонованої теми. Це зручно, зважаючи на карантинні обмеження. Бібліографічний покажчик стане корисний широкому колу читачів. Бібліографічний покажчик складено відповідно стандарту ДСТУ 7.1: 2006. Джерела розміщені в алфавітному порядку.
 • Item
  Урановидобувні території України
  (Бібліотека КНТУ, 2012) Найдьонова, О. О.
  В бібліографічному покажчику представлені: книги, статті з періодичних та продовжуваних видань, які видано в Україні, відповідної тематики. Перевагу надано матеріалам місцевих періодичних видань. Матеріал подано мовою оригіналу згідно ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Бібліографічний покажчик адресовано викладачам, аспірантам та студентам університету.
 • Item
  Екологічні проблеми Кіровоградщини : проблеми питної води
  (Бібліотека КНТУ, 2013) Найдьонова, О. О.
  В бібліографічному покажчику представлені: книги, статті з періодичних та продовжуваних видань, які видано в Україні та Росії, електронні ресурси. Перевагу надано матеріалам з періодичних видань. Матеріал подано мовою оригіналу згідно ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
 • Item
  Інформаційні технології, комп`ютерна інженерія та захист інформації
  (ЦНТУ, 2017) Найдьонова, О. О.
  Вебліографічний список сайтів містить інформацію про електронні ресурси фахових видань за галузями наук : інформаційна безпека, комп 'ютерна інженерія, інженерія програмного забезпечення тощо. Описи ресурсів доповнені анотаціями, сайти діючі. Глибина архівів 5-12 років. Дата складання вебліографії 30.03.2017 рік.
 • Item
  Українські фахові журнали : суспільні науки, інформаційна, бібліотечна та архівна справа
  (ЦНТУ, 2017) Марченко, М.; Найдьонова, О. О.
  Вебліографічний список містить інформацію про електронні ресурси фахових видань за галузями наук : бібліотекознавство, історія, інформаційна та архівна справа. Описи ресурсів доповнені анотаціями, сайти діючі, деякі мають глибину архівів до 10 років. Дата складання вебліографії 29.03.2017 рік.