Навчально-методичні матеріали кафедри ЕМ та КД

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 150
 • Документ
  Переддипломна практика. Менеджмент. Магістр
  (ЦНТУ, 2023) Рябоволик, Т. Ф.; В'юник, О. В.; Сторожук, О. В.; Андрощук, І. О.; Немченко, Т. А.; Пітел, Н. С.
  Видання містить загальні положення щодо організації проходження переддипломної практики зі спеціальності 073 «Менеджмент», ОПП «Менеджмент бізнесорганізацій».
 • Документ
  Менеджмент знань в організації
  (ЦНТУ, 2023) Бабець, І. Г.; Горпинченко, О. В.
  Методичні вказівки визначають мету, завдання, тематику, організаційні аспекти вивчення дисципліни «Менеджмент знань в організації» для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент” ОПП «Менеджмент бізнес-організацій».
 • Документ
  Фінансовий менеджмент. Менеджмент
  (ЦНТУ, 2023) Заярнюк, О. В.
  Методичні рекомендації з вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент бізнесорганізацій» створені для допомоги здобувачам оволодіти теоретичними знаннями та набути практичних навичок з механізмів реалізації фінансового менеджменту; знати склад та вимоги до фінансової звітності; володіти стратегією і тактикою ухвалення фінансових рішень; здійснювати прогнозування та планування грошових потоків підприємства; визначати вартість грошей у часі; здійснювати оптимізацію структури на підприємстві; залучати інвестиції та управляти фінансовими ризиками; вміти аналізувати фінансову звітність; знати нюанси процедури банкрутства та фінансової санації підприємства.
 • Документ
  Корпоративне управління в контексті забезпечення сталого розвитку
  (ЦНТУ, 2023) Грінка, Т. І.
  Методичні вказівки до вивчення курсу "Корпоративне управління в контексті забезпечення сталого розвитку" розроблені для того, щоб надати студентам, менеджерам та фахівцям з управління інструменти, знання та навички, які допоможуть їм розуміти та впроваджувати сучасні підходи до корпоративного управління в контексті сталості.
 • Документ
  Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційних робіт. Менеджмент
  (ЦНТУ, 2023) Рябоволик, Т. Ф.; Сторожук, О. В.; В'юник, О. В.; Андрощук, І. О.; Пітел, Н. С.; Немченко, Т. А.
 • Документ
  Новітні технології управління персоналом. Менеджмент
  (ЦНТУ, 2023) Сочинська-Сибірцева, І. М.
 • Документ
  Командний менеджмент та лідерство
  (ЦНТУ, 2023) Левченко, А. О.
  Методичні вказівки визначають мету, завдання, тематику, організаційні аспекти вивчення дисципліни «Командний менеджмент та лідерство» для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», ОПП «Менеджмент-бізнес-організацій».
 • Документ
  Новітні технології управління персоналом
  (ЦНТУ, 2023) Сочинська-Сибірцева, І. М.; Сторожук, О. В.; Доренська, А. О.
  У навчальному посібнику розкрито питання сучасних HR-технологій: архітектури побудови HR-технологій, побудови колективу та формування команд, навчальних персоналтехнологій, технологій талант-менеджменту, технологій найму та відбору, HR-метрик, аналітики та оцінки, персонал-технологій контролю праці та стимулювання, технологій підвищення ефективності праці, використання цифрових технологій в управлінні персоналом, використання HR-технологій в умовах форс-мажору, сучасних трансформацій технологій управління персоналом.
 • Документ
  Корпоративне управління в контексті забезпечення сталого розвитку. Курсова робота
  (ЦНТУ, 2023) Грінка, Т. І.
  Методичні вказівки визначають загальні вимоги до тематики, структури, обсягу, оформлення й захисту курсових робіт з дисципліни "Корпоративне управління в контексті забезпечення сталого розвитку" спеціальності 073 "Менеджмент" очної та заочної форм навчання відповідно до стандартів вищої освіти України.
 • Документ
  Логістика
  (ЦНТУ, 2023) Кіріченко, О. В.
 • Документ
  Управління проєктами
  (ЦНТУ, 2023) В'юник, О. В.; Кіріченко, О. В.
  Містить програму курсу «Управління проєктами», плани на зміст практичних занять за темами дисципліни і теми рефератів, тестові завдання для перевірки знань, завдання для вирішення, перелік питань для підсумкового контролю знань, список рекомендованої літератури для вивчення дисципліни.
 • Документ
  Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
  (ЦНТУ, 2022) Левченко, О. М.; Андрощук, І. О.; Пітел, Н. С.
  Методичні вказівки до вивч. дисц. для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент ОПП «Управління фінансово-економічною безпекою». Метою викладання навчальної дисципліни «Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки» є: надання здобувачам вищої освіти фундаментальних знань і професійних навичок з управління фінансово-економічної безпеки підприємства в умовах невизначеності та кризових ситуації, сформувати вміння оперативно реагувати та протидіяти ризикам; адаптувати зарубіжний досвід забезпечення фінансово-економічної безпеки у вітчизняних реаліях.
 • Документ
  Переддипломна практика. Управління фінансово-економічною безпекою. Магістри
  (ЦНТУ, 2022) Левченко, О. М.; В’юник, О. В.; Левченко, А. О.; Андрощук, І. О.; Немченко, Т. А.
  Видання містить загальні положення щодо організації проходження переддипломної практики зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійна програма «Управління фінансово-економічною безпекою», складання звіту, основні вимоги щодо складу, структури, змісту й оформлення звіту про переддипломну практику. У додатках наведені зразки оформлення та приклади виконання необхідних документів. Призначене для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програма «Управління фінансово-економічною безпекою»).
 • Документ
  Кваліфікаційна робота. Управління персоналом та економіка праці. Магістри
  (ЦНТУ, 2022) Левченко, О. М.; Левченко, А. О.; В'юник, О. В.; Сторожук, О. В.; Андрощук, І. О.; Немченко, Т. А.
  Методичні вказівки визначають мету, завдання, тематику, організаційні аспекти написання та захисту кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці».
 • Документ
  Кваліфікаційна робота. Управління фінансово-економічною безпекою. Магістри
  (ЦНТУ, 2022) Левченко, О. М.; Левченко, А. О.; Рябоволик, Т. Ф.; Андрощук, І. О.; Пітел, Н. С.; Немченко, Т. А.
  Методичні вказівки визначають мету, завдання, тематику, організаційні аспекти написання та захисту кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Управління фінансово-економічною безпекою».
 • Документ
  Переддипломна практика. Управління персоналом та економіка праці. Магістри
  (ЦНТУ, 2022) Левченко, О. М.; Левченко, А. О.; В'юник, О. В.; Сторожук, О. В.; Андрощук, І. О.; Немченко, Т. А.
  Видання містить загальні положення щодо організації проходження переддипломної практики зі спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці».
 • Документ
  Business Communications in Public and Private Activities
  (CUNTU, 2023) Androshchuk, I.; Андрощук, І. О.
  Methodological instruction to the discipline "Business communications in public and private activities" for students of higher education, specialty 073 "Management" OPP "Management of financial and economic security", OPP "Management of business organizations", 051 "Economy" OPP "Personnel management and economics" of labor", 076 "Entrepreneurship, trade and exchange activity" OPP "Organization of commercial activity in the sphere of trade and services", 281 "Public management and administration" OPP "Public management and administration".
 • Документ
  Англійський словник основних термінів з фізичного виховання
  (ЦНТУ, 2022) Липчанська, Л. М.; Андрощук, І. О.
  Навчальний посібник «Англійський словник основних термінів з фізичного виховання», який містить найважливіші поняття теорії і методики фізичного виховання та спорту, розкриває зміст основних термінів і понять, якими викладачі оперують у галузі фізичної культури і спорту. Навчальний посібник адресований студентам і викладачам вищих навчальних закладів, які спілкуються англійською мовою під час занять і займаються фізичною культурою та спортом.
 • Документ
  Основи психології та комунікацій в управлінні
  (ЦНТУ, 2023) Липчанський, В. О.; Тушевська, Т. В.
  Містить програму курсу «Основи психології та комунікацій в управлінні»; плани лекційних занять; зміст практичних занять, що включають питання для підготовки та обговорення, а також практичні завдання; рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи студентів; список рекомендованої літератури для вивчення дисципліни.
 • Документ
  Управління захистом комерційної таємниці. Практичні заняття
  (ЦНТУ, 2022) Немченко, Т. А.
  Практичні заняття та індивідуальні завдання з дисципліни «Управління захистом комерційної таємниці» в рамках здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти.