Програма та методичні рекомендації до проведення педагогічної практики

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Магопець, С. О.
Черновол, М. І.
Солових, Є. К.
Аулін, В. В.
Бевз, О. В.
Красота, М. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Практика є однією із найважливіших видів навчальної підготовки. У програмі практичної підготовки, як основному навчально-методичному документі, наведено зміст і послідовність практики здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» ЦНТУ у відповідності до навчальних планів та освітньо-наукових програм підготовки «Матеріалознавство» спеціальності 132 «Матеріалознавство» та «Галузеве машинобудування» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної і заочної форми навчання, терміни її проведення, тривалість та основні положення.

Description

Keywords

педагогічна практика, доктор філософії

Citation

Програма та методичні рекомендації до проведення педагогічної практики : здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня "Доктор філософії" / [уклад. : С. О. Магопець, М. І. Черновол, Є. К. Солових та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 37 с.