Проблеми формування облікової політики в сільськогосподарських підприємствах

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті сформовано основні складові облікової політики сільськогосподарських підприємств, визначено фактори, що впливають на її вибір і обґрунтування. In article the basic constituents of registration policy of agricultural enterprises and factors which influence on its choice and ground are formed.

Description

Keywords

облікова політика, форма бухгалтерського обліку, методи оцінки активів та зобов’язань, графік документообігу, перелік облікових регістрів

Citation

Дяченко, Н. М. Проблеми формування облікової політики в сільськогосподарських підприємствах / Н. М. Дяченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 20, ч. 1. - С. 325-329.