Проблеми формування облікової політики в сільськогосподарських підприємствах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
У статті сформовано основні складові облікової політики сільськогосподарських підприємств, визначено фактори, що впливають на її вибір і обґрунтування. In article the basic constituents of registration policy of agricultural enterprises and factors which influence on its choice and ground are formed.
Опис
Ключові слова
облікова політика, форма бухгалтерського обліку, методи оцінки активів та зобов’язань, графік документообігу, перелік облікових регістрів
Бібліографічний опис
Дяченко, Н. М. Проблеми формування облікової політики в сільськогосподарських підприємствах / Н. М. Дяченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 20, ч. 1. - С. 325-329.