Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки.

Постійне посилання на фонд

Свідоцтво про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України: серія КВ, №15255-3827 ПР. Затверджено наказом Міносвіти і науки України № 528 від 12.05.15р. ISSN 2413-340X (Print) Мови видання: українська, російська, англійська, періодичність - два рази на рік;

Переглянути

Зібрання у цьому фонді

Зараз показуємо 1 - 10 з 33