Електричні апарати

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
Метою вивчення є вивчення та набуття необхідних теоретичних і практичних знань по електричним апаратам керування і захисту, вміння творчо вирішувати завдання їх використання в конкретних схемах керування технологічними процесами переробки сільськогосподарської продукції, електроприводі та автоматики, а також проводити дослідження, випробування та оцінку апаратів в умовах експлуатації. Завдання курсу засвоєння основних положення теорії електричних апаратів; вивчення основних фізичних законів, на яких базується принцип дії апаратів керування і захисту; набуття та свідоме застосування знань з використання та технічної експлуатації апаратів керування і захисту; знання взаємозалежності електричних та механічних характеристик апаратів керування і захисту.
Опис
Ключові слова
електричний апарат, електромагніт, апарати керування, апарати захисту
Бібліографічний опис
Електричні апарати : метод. вказ. з самост. роботи та викон. контр. завдань : для студ. напрямку підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» [уклад. Р. В.Телюта] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, каф. електротехн. систем та енергетич. менеджменту. - Кіровоград : КНТУ, 2015. – 120 с.