Етапи розробки САУ чорнової групи клітей в умовах енергозберігаючих технологій виробництва дрібного сорту

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Жукова, Н. В.
Біндюг, Р. І.
Zhukova, N.
Bindjug, R.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті розглянуто енергоємний технологічний процес дрібносортного виробництва, в якому поєднані два безперервні процесу лиття і прокатки. Суміщення процесів забезпечується за рахунок застосування агрегату з високим ступенем деформації за один прохід, а саме планетарних тривалкових гвинтових клітей. Процес поперечно-гвинтової прокатки розглянуто, як об'єкт управління. Розроблена функціональна схема дворівневої САУ електроприводами валків і корпуса планетарних клітей. Системи нижнього рівня мають змінну структуру управління з метою реалізації режимів суміщення процесів лиття і прокатки. Наведено приклад конкретного виконання запропонованого обладнання для умов роботи дротового стану 150 Макіївського металургійного заводу. Економічні розрахунки підтвердили економію енерговитрат в 5 разів. In this article the energy-intensive process hoop production, which combines two continuous casting and rolling process. Combined process achieved through the use of the unit with a high degree of deformation in a single pass, namely helical planetary three-roll stands. The process of the helical rolling considered as an object of control. Developed a functional diagram of a two-tier ACS of electric rollers and planetary body stands. The lower level of the system are of variable structure control to implement modes of combination of casting and rolling. An example of a specific implementation of the proposed equipment to the working conditions of wire mill 150 Makeyevka Steel Plant. Economic calculations confirmed the energy savings of 5.

Description

Keywords

поперечно-гвинтова прокатка, планетарна тривалкова кліть, координатор, енергозбереження

Citation

Жукова, Н. В. Етапи розробки САУ чорнової групи клітей в умовах енергозберігаючих технологій виробництва дрібного сорту / Н. В. Жукова, Р. І. Біндюг // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 25, ч. 2. - С. 168-175.