Системно-інформаційна методологія проактивної кваліметрії впливу людського чинника на прийняття рішень в аеронавігаційних системах

Abstract

Обґрунтовано провідну роль ставлення авіаційного персоналу до небезпечних дій або умов у взаємодії інших складників поточної парадигми безпеки польотів ІСАО. Зазначене «ставлення» характеризується такими показниками прийняття рішень, як основні домінанти, рівні домагань та нечіткі оцінки ризику. Розроблено проактивну методологію визначення перелічених показників через ставлення студентів і професійних авіадиспетчерів до небезпек порушень спектру норм ешелонування повітряних суден, встановлених ІСАО для горизонтальної площини виконання польотів. Обґрунтовані реперні точки, які найкращим чином характеризують кожний показник прийняття рішень, та мультиплікативний підхід до їх агрегації у інтегративний (цілісний) показник ставлення до ризику. Здійснено формалізацію ризику та на 60% розширено відому модель проблемної ситуації, уявлену спеціальним кортежем. Вдосконалено метод визначення так званої надбавки за ризик в процесі аналізу оціночних функцій корисності, що на 17,8% покращило ефективність встановлення основних домінант прийняття рішень. Запропоновано технологію рішення «трикутника ризиків» ІСАО по показнику небезпек подій, які визначаються у добре фізично вимірюваних і уявлюваних відстанях між повітряними судами. Враховуючи особливості ставлення до небезпек професійних авіадиспетчерів, розроблено алгоритм особистісно-орієнтованої тренажерної підготовки студентів-авіадиспетчерів, реалізація якого сприятиме появі синергетичного ефекту через зміну основних домінант прийняття рішень на більш ризиковану та збільшення рівнів домагань. Вдосконалено алгоритм самооцінки ризику Дженіса–Манна. Монографія адресується науковцям та фахівцям, які займаються проблемами впливу людського чиннику на безпеку польотів. Може бути корисною у навчально-виховному процесі авіаційних операторів «переднього краю» (диспетчерів управління повітряним рухом та членів льотного екіпажу). Рисунків – 95, таблиць – 55, Список використаних джерел – 540 найменувань.

Description

Keywords

безпека польотів, авіаційні системи, авіаційні оператори, диспетчери, ризики, ешелонування повітряних суден, «Трикутник ризиків» ІСАО, підготовка студентів-авіадиспетчерів

Citation

Системно-інформаційна методологія проактивної кваліметрії впливу людського чинника на прийняття рішень в аеронавігаційних системах : монографія / О. М. Рева, С. П. Борсук, В. В. Камишин та ін. ; [наук. ред. О. М. Рева] ; Укр. ін-т наук.-техн. експертизи та інформації. - Київ : УкрІНТЕІ, 2019. - 166 с.