Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Крилов, О. В.
Русских, В. В.
Красота, М. В.
Матвієнко, О. О.
Осін, Р. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів : метод. вказ. до виконання лаб. робіт з курсу / уклад. : О. В. Крилов, В. В. Русских, М. В. Красота [та ін.] ; М-во освіти і науки Укр., Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2016. - 73 с.