Спосіб керування зносом деталей двигунів внутрішнього згорання в процесі експлуатації

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007-10-10

Authors

Аулін, В. В.
Онолов, М. В.
Бобрицький, В. М.
Натальїн, І. І.
Лисенко, С. В.
Жулай, О. Ю.
Дубовик, В. О.
Aulin, V.
Onolov, M.
Bobrytskyi, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Спосіб керування зносом деталей двигунів внутрішнього згорання в процесі експлуатації, при якому присадка подається в систему мащення двигуна за допомогою дозаторного пристрою, керування яким здійснюється електронним блоком керування на основі сигналів з датчиків температури моторного масла, тиску в камері згорання та якісного складу картерних газів. Способ управления износом деталей двигателей внутреннего сгорания в процессе эксплуатации, при котором присадка подается в систему смазки двигателя с помощью дозаторного устройства, управление которым осуществляется электронным блоком управления на основе сигналов с датчиков температуры моторного масла, давления в камере сгорания и качественного состава картерных газов. A method for control of wear of parts of combustion engines in process of operation in which admixture is supplied to lubrication system of engine by means of dozing unit controlled by electronic control block on the basis of signals from temperature sensors of motor oil, pressure in combustion chamber and qualitative composition of carter gases.

Description

Keywords

спосіб керування зносом деталей двигунів внутрішнього згорання, способ управления износом деталей двигателей внутреннего сгорания, method for control of wear of parts of combustion engines

Citation

Пат. 26959 Україна, МПК (2006) F01M 9/00. Спосіб керування зносом деталей двигунів внутрішнього згорання в процесі експлуатації / В. В. Аулін, М. В. Онолов, В. М. Бобрицький, І. І. Натальїн, С. В. Лисенко, О. Ю. Жулай, В. О. Дубовик ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u 200706509 ; заявл. 11.06.2007 ; опубл. 10.09.2007 ; Бюл. № 14.